Przeznaczenie
Płeć
Rozmiar obuwia
US UK EUR CM
Rozmiar Inny
Marka
Kolor obuwia
Kolor odzieży
Materiał
Typ
Cena od:
WYCZYŚĆ FILTRY
POKAŻ WYNIKI

Reklamacje dotyczące Towarów

1. Misico Sp. z o.o. Sp.k  jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] Kodeksu Cywilnego.

2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres:Misico Sp. z o.o. Sp.k , ul. Nowogrodzka 2c, 92-221 Łódź, [email protected]. Kicksmaniac.com zobowiązuje się do poinformowania Klienta o zasadności bądź niezasadności każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

Klient może skorzystać z załączonego formularza reklamacyjnego: WZÓR DO POBRANIA , jednak nie jest to obowiązkowe.

Misico Sp. z o.o. Sp.k nie jest producentem Towarów. Kicksmaniac.com nie ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru. Producent może ponosić odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.